Wpływ Henry'ego Gantta na dzisiejszy obraz zarządzania i organizacji


Henry Laurence Gantt

ur. 1861, zm. 1919
Amerykański inżynier mechanik i naukowiec
Jeden z pionierów w dziedzinie organizacji i zarządzania projektami
Twórca „diagramu Gantta”

Spostrzeżenia Gantta na temat przemysłu

   1. Wydajność przemysłowa - może zaistnieć wyłącznie poprzez zastosowanie naukowych analiz wobec wszystkich aspektów wykonywanej pracy. Rolą zarządzania w przemyśle są działania mające na celu zwiększenie efektywności poprzez eliminowanie przypadkowości oraz wypadków.
   2. Społeczna odpowiedzialność biznesu - jest on odpowiedzialny za opiekę wobec społeczeństwa w którym jest prowadzony.


  System Zadań i Premii (The Task and Bonus System)

  (Opracowany dla fabryki Bethlehem Steel)
  Gantt dokonał wdrożenia czasowo-premiowego systemu prac i sporządzenia instrukcji. Koncepcja systemu obejmowała stworzenie specjalnej karty, na której wyszczególniono najlepszą metodę wykonania każdego zadania, szczegółowe narzędzia wymagane do użycia, a także czas potrzebny do wykonania każdej z czynności. Dodatkowo wprowadzono premie dla pracowników stosujących się do otrzymanych instrukcji. Wdrożony system Gantt opublikował w "Engineering Magazine", gdzie opracowany przez Niego schemat został nazwany "diagramem Gantta".


  Wprowadzony system pozwolił na:

    1. Zwiększenie efektywności
    2. Zmniejszenie przerw i marnotrawienia czasu
    3. Zwiększenie aktywności robotników   Pojęcia związane z produkcją opisane przez Gantta:

     1. Rejestr pracownika – pokazywał co każdy pracownik powinien zrobić oraz co zrobił,
     2. Dzienny bilans pracy – przedstawiał ilość pracy do wykonania, oraz ile udało się zrealizować,
     3. Karta produkcyjna – służyła do przypisania pracy każdemu pracownikowi i zapisywania ile udało się wykonać każdego dnia.    Przeczytaj więcej Diagram (wykres) Gantta