Możliwość pracy z zadaniami w ramach systemu zarządzania projektami online bezpośrednio poprzez program pocztowy

W ramach systemu zarządzania projektami online Planimo została udostępniona nowa funkcjonalność dzięki której praca naszych Klientów stanie się jeszcze prostsza i o wiele szybsza. Nasze nowe narzędzie daje możliwość komentowania wszelkiego rodzaju komunikatów generowanych w ramach systemu zarządzania projektami bezpośrednio poprzez programy pocztowe. Od dzisiaj chcąc dodać swoją wypowiedź do zadania nad którym pracują wystarczy że skomentujesz treść maila którego dostałeś z systemu używając funkcji "Odpowiedz" w programie pocztowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci Planimo oszczędzają czas na logowanie się do systemu, a jednocześnie dzięki szeregowi powiadomień mailowych zachowują możliwość uczestniczenia w życiu projektu.


Jak zapewne wszyscy nasi Klienci wiedzą doskonale, system zarządzania projektami online Planimo oferuje możliwość ustawienia powiadomień systemowych dla każdego zdarzenia odnotowanego na koncie użytkownika. Może to być na przykład utworzenia zadania, jego edytowanie, zmiana wersji projektu, dodanie nowego pliku, wysłanie komunikatu do użytkowników i tym podobne działania dostępne w ramach systemu zarządzanie projektami


Niedawno, zgodnie z planem rozwoju systemu zarządzania projektami, Planimo automatycznie generuje i na początku każdego tygodnia wysyła do użytkowników systemu komunikat systemowy zawierający listę zadań do wykonania w nadchodzącym tygodniu. Przeczytaj więcej


Wprowadzone dziś udoskonalenie to kolejny krok w tym samym kierunku – integracji systemu zarządzania projektami z klientem poczty.


W naszych planach są dalsze kroki zmierzające w tym kierunku. Obecnie testujemy nową funkcjonalność będącą rozwinięciem dzisiejszej. Z naszych ustaleń wynika że będzie to absolutnie pierwsza tego typu opcja na polskim rynku systemu zarządzania projektami. Szczegóły wkrótce... :)