Stowarzyszenie Project Management Polska

Stowarzyszenie Project Management Polska to druga, obok PMI Poland Chapter, Polska organizacja zrzeszająca osoby oraz instytucje, które są profesjonalistami w dziedzinie zarządzania projektami. SPMP jest częścią International Project Management Association (IPMA) w której reprezentuje Polskę. SMPM podzielone jest na Grupy Regionalne, które działają w dużej mierze niezależnie. Stowarzyszenie przeprowadza również egzaminy których celem jest certyfikacja osób lub instytucji spełniających odpowiednie wymagania.
Celem SPMP jest rozwój zarządzania projektami jako nauki oraz umacnianie zawodu Project Managera. Działania Stowarzyszenia są oparte na doświadczeniach i wiedzy przekazywanych zarówno przez praktyków PM jak i teoretyków.

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:

   1. Budowanie społecznej aprobaty i uznania dla zawodu Project Manager,
   2. Współtworzenie standardów zawodowych i etycznych dla PM z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku,
   3. Budowanie międzynarodowej sieci kontaktów,
   4. Tworzenie możliwości wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem projektami,
   5. Dostarczanie kompendium wiedzy o głównych trendach w dziedzinie PM.

  Wizja SPMP:
  Będziemy najważniejszą w Polsce organizacją zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami oraz wiodącą organizacją IPMA

  W ramach SPMP działa Young Crew Polska (YC) czyli grupa skupiająca osoby interesujące się zarządzaniem projektami i chcące się w tym kierunku rozwijać. Członkowie Grupy YC to studenci, absolwenci, asystenci project managerów i młodzi project managerowie do 35-tego roku życia. Young Crew Polska bezpośrednio współpracuje z Young Crew International.

  Więcej znajdziesz na oficjalnej stronie Stowarzyszenia http://www.spmp.org.pl/